ถามแพทย์

 • โรคพิษสุนัขบ้า

 •  Terds Rsu
  สมาชิก

  ขอรบกวนสอบถามครับ  ในฉี่หนูและอุจาระหนู  มีเชื้อพิษสุนัขบ้าไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Terds Rsu,

                       การติดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน จะเกิดผ่านทางน้ำลาย, สมอง, และอวัยวะที่มีเนื้อเยื่อประสาทของสัตว์ ซึ่งได้แก่ การถูกสัตว์กัดหรือถูกข่วนจนมีบาดแผล การถูกเลียที่ตา ปาก จมูก หรือเลียบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผล และการสัมผัสกับเนื้อเยื่อสมองหรืออวัยวะที่มีเนื้อเยื่อประสาทของสัตว์ผ่านผิวหนังที่มีบาดแผล 

                     ส่วนการสัมผัสโดนเลือด ปัสสาวะ หรืออุจจาระ ของสัตว์ ไม่พบว่าทำให้เกิดการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ เนื่องจากตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าในเลือดหรือปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อ 

                    อย่างไรก็ตาม ในปัสสาวะและอุจจาะของหนู จะมีเชื้อโรคชนิดอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคฉี่หนู, เชื้อแบคทีเรียชนิดต่างๆ ที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ, เชื้อปรสิต, เชื้อพยาธิต่างๆ  ซึ่งหากได้ไปสัมผัสกับปัสสาวะและอุจจาระหนู ก็อาจมีโอกาสติดเชื้อต่างๆ ดังกล่าวได้