ถามแพทย์

 • มียารักษาโรคท้าวแสนปมไหม

 •  Waraporn Kaursuwan
  สมาชิก

  อนาคตข้างหน้าจะมายารักษาโรคท้าวแสนปมปะ
  เพราะรุ้สึกโรคนี้คนเริ่มเป็นเยอะคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Waraporn Kaursuwan,

                       โรคท้าวแสนปม เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีน (gene) ซึ่งจะถ่ายถอดผ่านทางพันธุกรรม จากพ่อแม่สู่ลูก หรืออาจเกิดจากการกลายพันธ์ของยีนเองก็ได้

                        โรคท้าวแสนปม จะแบ่งออกเป็น 3 ชนิด โดยแบ่งตามลักษณะของเนื้องอกที่เกิดขึ้นตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย คือ neurofibromatosis type1, neurofibromatosis type 2 และ schwannomatosis

                      โรคท้าวแสนปมนั้นไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เพราะเกิดจากความผิดปกติของยีน ดังนั้นการรักษา จะเป็นการรักษาตามอาการสำคัญที่ปรากฏต่างๆ เช่น การผ่าตัดเอาเนื้องอกออก การฉายรังสีรักษาไปที่เนื้องอก การใช้เครื่องช่วยฟังในผู้ที่สูญเสียการได้ยิน การผ่าตัดและใส่อุปกรณ์ในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก การใช้ยาบรรเทาอาการหากมีอาการปวดปลายประสาท ยาบรรเทาอาการชัก เป็นต้น การดูแลทางด้านสายตา โรคหลอดเลือดหัวใจ และการดูแลทางด้านจิตใจ เป็นต้น