ถามแพทย์

 • เคยเป็นท้าวแสนปมตอนเด็ก แล้วหายไป มีโอกาสเป็นอีกไหม ต้องไปพบแพทย์ไหม

 •  Konpawin Khlaidaung
  สมาชิก
  เคยเป็นท้าวแสนปมตอนเด็กแล้วมันหายไป อยากรู้ว่ามีโอกาศที่จะเป็นอีกหรือเปล่า แล้วตอนนั้นเป็นที่คอ แล้วจะเป็นอันตรายอะไรไหมถ้าไม่ไปพบแพทย์ และถ้าไปพบแพทย์ต้องไปแผนไหน

  สวัสดีค่ะ คุณ Konpawin Khlaidaung,

                      โรคท้าวแสนปม เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีน (gene) ซึ่งจะถ่ายถอดผ่านทางพันธุกรรม จากพ่อแม่สู่ลูก หรืออาจเกิดจากการกลายพันธ์ุของยีนเองก็ได้

                    โรคท้าวแสนปม จะแบ่งออกเป็น 3 ชนิด โดยแบ่งตามลักษณะของเนื้องอกที่เกิดขึ้นตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย คือ neurofibromatosis type1, neurofibromatosis type 2 และ schwannomatosis

                    โรคท้าวแสนปมนั้นไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เพราะเกิดจากความผิดปกติของยีน ดังนั้น การที่เป็นในตอนเด็ก แล้วต่อมาหายไป ก็ไม่น่าใช่โรคท้าวแสนปมค่ะ

                   สำหรับโรคเท้าแสนปมที่จะปรากฎอาการตั้งแต่เด็ก คือโรคท้าวแสนปมชนิดที่ 1 โดยจะมีอาการคือ มีจุดสีน้ำตาลอ่อนบนผิวหนัง เกิดตุ่มบนม่านตา (Lisch nodules) มีเนื้องอกที่เส้นประสาทตา เกิดเนื้องอกที่ผิวหนังหรือใต้ผิวหนัง กระดูกเติบโตผิดรูปส่งผลให้กระดูกสันหลังคดหรือของโก่ง ร่างกายแคระแกร็น ส่วนสูงต่ำกว่ามาตรฐาน ขนาดศีรษะใหญ่กว่าปกติ มีเนื้องอกในสมองและไขสันหลัง มีปัญหาในการเรียนรู้ สมาธิสั้น ป็นต้น ดังนั้น หากไม่ได้มีอาการต่างๆ เหล่านี้ และปัจจุบันยังคงปกติดี ไม่มีอาการอะไร ก็ไม่ใช่โรคท้าวแสนปมค่ะ