ถามแพทย์

 • เป็นผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ไปสัมผัสกับอุจจาระของแมว กังวลว่าจะเป็นโรคอุจจาระแมวขึ้นสมอง ควรทำอย่างไร จะป้องกันอย่างไร

 •  M'k Snob
  สมาชิก
  สวัสดีครับคือผมเคยได้ยินเกี่ยวกับโรคขี้แมวขึ้นสมอง ซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงที่มากที่สุดจะเป็นที่มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ คือผมเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง แต่ตรวจเลือดล่าสุด CD4อยู่ที่ประมาณ480 ผลเลือด=U โอกาสจะติดโรคขี้แมวขึ้นสมองมีมากน้อยแค่ไหนครับ เนื่องจากเมื่อ2-3วันก่อนผมให้อาหารแมวจรแล้วก็มีการลูบและเกาตัวแมว ก่อนทานข้าวก็มีการใช้แอลกอฮอร์ล้างมือแต่ไม่ได้ล้างด้วยสบู่ มีการใช้มือในการหยิบอาหารทาน ตอนนี้มีความกังวลครับเลยอยากทราบว่าโรคนี้มีโอกาสติดมากน้อยแค่ไหนและมีวิธีดูแลป้องกันยังไงครับ
  M'k Snob  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ M'k Snob

  โรคขี้แมวขึ้นสมองหรือที่เรียกว่าโรคtoxoplasmosis ซึ่งเป็นเชื้อที่พบอยู่ในอุจจาระแมว ในผู้ที่ติดเชื้อที่มีภูมิคุ้มกันปกติดี จะไม่มีอาการอะไร  แต่หากเป็นในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจทำให้มีอาการรุนแรง เช่น การติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมอง ส่งผลให้ ปวดศีรษะ รู้สึกสับสน ร่างกายทำงานไม่ประสานกัน ชัก โคม่าตามมาได้ 

  โดยการรับเชื้อดังกล่าวนั้น อาจมาได้จาก การเผลอสัมผัสปากตนเองหรือนำเชื้อโรคเข้าปากหลังจากสัมผัสดินหรืออุจจาระแมวที่มีเชื้อปรสิตปนเปื้อน รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการปนเปื้อนของเชื้อปรสิต  ผักและผลไม้ที่ล้างไม่สะอาดและมีการปนเปื้อนของเชื้อปรสิตมา จึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอุจจาระของแมวทางช่องทางดังกล่าว

  ดังนั้นจากที่กล่าวมา มีโอกาสรับเชื้อได้ หากมีเชื้ออยู่ในอุจจจาระแมวตัวนั้นๆจริงๆ แนะนำการสังเกตอาการหากมีอาการปวดมึนศีรษะ มีไข้ ไอมาก หายใจหอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์