ถามแพทย์

 • โดนลูกแมวที่เลี้ยงไว้กัดมีแผลเลือดออก ต้องไปฉีดยาไหม

 •  Nidsara Tantasen
  สมาชิก
  ดิฉันโดนลูกแมวที่เลี้ยงไว้กัดมีแผลเลือดออก โดยแมวได้ฉีดพิษสุนัขบ้าไปได้ 1 ครั้ง เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งเลี้ยงในระบบปิด อยากทราบว่าดิฉันต้องไปฉีดยาไหมค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Nidsara Tantasen,

                           หากโดนลูกแมวกัดจนผิวหนังเกิดบาดแผลมีเลือดออก ก็อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ อย่างไรก็ตาม หากเป็นแมวที่เลี้ยงเอง และเลี้ยงในระบบปิดอีกทั้งได้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาแล้ว อาจใช้วิธีเฝ้าสังเกตอาการแมวไปก่อนก็ได้ โดยหากแมวไม่ตายภายใน 4-5 วัน (แมวจะตายเร็วกว่าสุนัข) แสดงว่าแมวไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า และคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนค่ะ

                        นอกจากนี้ แผลที่โดนกัด อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อบาดทะยักได้ ดังนั้น หากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยังไม่เคยฉีดวัคซีนบาดทะยักกระตุ้น ก็ควรฉีดกระตุ้นด้วยค่ะ

                        สำหรับบาดแผลที่เกิดจากการกัด ก็ควรล้างทำความสะอาดด้วยการฟอกด้วยสบู่ให้สะอาด และใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดน ไอโอดีน เป็นต้น และควรหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้ำจนกว่าแผลจะหายค่ะ