ถามแพทย์

  • โดนแมวข่วนมีเลือดออก ผ่านมา10 วัน แมวยังปกติดี แมวไม่ได้ฉีดวัคซีน ต้องไปฉีดวัคซีนไหม

  • โดนแมวข่วนมีเลือดออก ตอนนี้ผ่านมา10วันแล้วแมวยังปกติดีแมวไม่ได้ฉีดวัคซีน เราจำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ เจมส์ ภาณุวัชร,

                          หากผ่านมา 10 วันแล้ว แมวตัวที่ข่วนยังคงมีชีวิตอยู่ แสดงว่าแมวไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากหากแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะตายภายใน 4-5 วัน (แมวจะตายเร็วกว่าสุนัข) ดังนั้นคุณ เจมส์ ภาณุวัชร ก็จะไม่ติดโรคพิษสุนัขบ้า จึงไม่จำเป็นต้องไปฉีดโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ

                           อย่างไรก็ตาม การโดนสัตว์กัดหรือข่วนอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อบาดทะยักได้ ซึ่งระยะฟักตัวของโรคบาดทะยักคือ 3-21 วัน ดังนั้น อาจพิจารณาไปฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก หากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยังไม่เคยฉีดกระตุ้นค่ะ

    ขอบคุณมากครับ