ถามแพทย์

 • วัคซีนที่ฉีดให้แมว จะอยู่ได้กี่ปี

 •  Aryiiii
  สมาชิก
  พอดีว่าแมวที่บ้านกัด แต่เคยเอาไปฉีดวัคซีนที่วัดที่เขามาฉีดให้ฟรีค่ะ อยากรู้ว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ฉีดให้แมวอยู่ได้กี่ปีคะ

  สวัสดีครับ คุณ Aryiii 

          ตามแนวทางการรักษาโรคพิษสุนัขบ้าปัจจุบันนั้น จะแนะนำให้ฉีดวัคซีนสัวต์เลี้ยง ปีละ1ครั้งครับ ซึ่งจะถือว่าสัตว์เลี้ยงนั้นมีภูมิคุ้มกันเมื่อเราฉีดติดต่อกันอย่างน้อยสองปีเป็นต้นไปครับ 

          โดยหากถูกแมวกัดแล้วไม่แน่ใจว่าแมวมีโอกาสไปรับเชื้อหรือไม่ ไม่มีเหตุปัจจัยในการกัดชัดเจน หากแมวได้รับวัคซีนน้อยกว่าสองเข็มต่อเนื่อง ก็แนะนำให้คุณไปรับการฉีดวัคซีนครับ

         ดังนั้น หากมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมภายในบ้าน แนะนำให้พาไปฉีดทุกปี ปีละ1ครั้งครับ เพื่อความปลอดภัยของสัวต์เลี้ยงและคนในครอบครัวครับ