ถามแพทย์

  • โดนแมวกัดเมื่อเช้า มีเลือดออก เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข็มสุดท้ายเมื่อ 2 พ.ย.64 ต้องฉีดอีกกี่เข็ม

  • เคยฉีดพิษสุนัขบ้าไปเมื่อปีที่เเล้ว เข็มสุดท้ายคือ 2 พ.ย. 2564 คือต้องฉีดอีกกี่เข็มอะคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ผัดกี อร่อยเลออ,

                         หากโดนแมวกัดจนผิวหนังเกิดบาดแผล มีเลือดออก ก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ ซึ่งหากเคยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบคอร์สไปแล้วเมื่อ 2 พ.ย. 64 การถูกกัดในครั้งนี้ ก็ให้ฉีดกระตุ้น 2 เข็ม ห่างกัน 3 วันค่ะ 

                         สำหรับบาดแผลที่โดนกัด ก็ควรฟอกทำความสะอาดด้วยสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ และใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดน ไอโอดีน เป็นต้น แล้วเช็ดทำความสะอาดต่อด้วยน้ำเกลือทุกวัน และควรหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้ำจนกว่าแผลจะหายค่ะ