ถามแพทย์

 • โดนสุนัขเกาะและเป็นแผล ยังไม่ได้ล้างแผล เสี่ยงต่อติดเชื้อพิษสุนัขบ้าไหม

 •  Teerhamat Ppap
  สมาชิก
  ผมโดนสุนัขเกาะเป็นแผลเหมือนโดนอะไรขีดจะมีโอกาศเป็นพิษสุนัขบ้านไหม สุนัขยังไม่เคยฉีดยา ตั้งแต่เช้าตอนนี้ผมยังไม่ได้ล้างแผล

   สวัสดีค่ะ คุณ Teerhamat Ppap,

                        หากผิวหนังบริเวณที่โดนสุนัขเกาะมีรอยขีด หรือรอยถลอก ก็อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ แต่ก็ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ หากไม่ใช่สุนัขที่เลี้ยงเอง หรือไม่สามารถเฝ้าติดตามอาการสุนัขได้ ควรไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าค่ะ แต่หากเป็นสุนัขที่เลี้ยงเอง อาจเฝ้าสังเกตอาการไปก่อนก็ได้ หากสุนัขไม่มีอาการผิดปกติภายใน 3-4 วัน แสดงว่าสุนัขไม่น่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ก็ให้สังเกตอาการต่อไปอีก 10 วัน หากสุนัขไม่ตาย แสดงว่าสุนัขไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จึงไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนค่ะ

                        สำหรับแผล หากเป็นแค่รอยขีด หรือรอยถลอก ไม่มีเลือดออก ก็เพียงล้างทำความสะอาดด้วยสบู่ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราก็เพียงพอค่ะ