ถามแพทย์

 • โดนสุนัขตัวเองอายุประมาณ4เดือนข่วน เเต่เพิ่งฉีดวคัซีนเข็มที่2 ไปเมื่อวันที่15มกราคม ต้องไปฉีดวัคซีนอีกไหม

 •  tepapaphai
  สมาชิก

  โดนสุนัขตัวเองอายุประมาณ4เดือน ข่วน เเต่พึ่งฉีดยากระนั้นเข็มที่2 ไปวันเสาร์ที่15มกราคม   เเต่ตอนน้องข่วนเหมือนเเค่มาเล่นด้วย(หมากระดิกหางด้วย) ต้องไปฉีดยาอีกมั้ยครับ

  tepapaphai  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ tepapaphai

  การสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข ที่อาจทำให้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่น ถูกข่วนหรือกัดโดยตรง มีเลือดออกจากแผล สัตว์มาเลียตรงแผลหรือบริเวณเยื่อบุต่างๆเช่นเยื่อบุตา เยื่อบุจมูกหรือเยื่อบุปาก หรือการไปกินเนื้อสัตว์ดิบๆ

  จากที่กล่าวมา ถ้าโดนสุนัขข่วน มีเลือดออกเป็นแผลเสี่ยง แต่การได้รับวัคซีน ถ้าวัคซีนเข็มล่าสุดเพิ่งได้มาแค่ 3 วันก่อน ตอนนี้ระดับภูมิคุ้มกันน่าจะกำลังสร้าง และจะขึ้นในระดับที่สูงต่อไปได้อีกประมาณ 2-4 สัปดาห์ จึงน่าจะยังไม่มีความจำเป็นต้องไปกระตุ้นวัคซีนซ้ำในตอนนี้

  แต่ในอนาคตหากถูกกัดหรือข่วนซ้ำอีก ก็อาจจะต้องไปรับวัคซีนเพิ่ม การกระตุ้นวัคซีนนั้น ถ้าถูกกัดมาภายใน 6 เดือน จะกระตุ้น 1 เข็ม ถ้าเกิน 6 เดือนกระตุ้น 2 เข็มห่างกัน 3 วัน