ถามแพทย์

 • วัคซีนพิษสุนัขบ้าของสุนัขกระเด็นโดน ต้องไปฉีดวัคซีนไหม

 •  Ratchata Chokwiwatkul
  สมาชิก

  เนื่องจากตอนฉีด เราต้องช่วยจับสุนัข แล้วน้องดิ้นมากจนเกิดกระเด็นโดนเรา เราควรไปฉีดป้องกันไหมคะ

  Ratchata Chokwiwatkul  Ratchata Chokwiwatkul
  สมาชิก

  nana
  Jul 13, 2018 at 11:45 PM

  เนื่องจากตอนฉีด เราต้องช่วยจับสุนัข แล้วน้องดิ้นมากจนเกิดกระเด็นโดนเรา เราควรไปฉีดป้องกันไหมคะ

   

   สวัสดีค่ะ คุณ Ratchata Chokwiwatkul,

                       การสัมผัสโดนวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดให้สัตว์ ไม่ได้ทำให้ึคนติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ค่ะ จึงไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

                        แต่หากโดนสุนัขข่วนจนเกิดบาดเแผลที่ผิวหนัง ก็อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ ดังนั้น หากเป็นสุนัขที่เลี้ยงเอง ควรเฝ้าสังเกตอาการสุนัขไปเบื้องต้น 3-4 วัน หากสุนัขไม่มีอาการผิดปกติ ก็ให้สังเกตต่อจนครบ 14 วัน หากสุนัขไม่ตายหรือหนีหายไปไหน ก็แสดงว่าสุนัขไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าและคุณ Ratchata Chokwiwatkul ก็จะไม่ติดโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ