ถามแพทย์

 • โดนลูกสุนัขข่วน แต่ไม่มีเลือดออก แผลบวมขึ้นมาเล็กน้อยครับ ควรไปฉีดวัคชีนไหม

 •  Khingsiraphob
  สมาชิก
  ผมโดนลูกสุนัข ข่วน บริเวณฝาเท้าครับ มีรอยแผลถูกข่วน แต่ไม่มีเลือดไม่โดนน้ำลายสุนัขและแผลมันบวมขึ้นมาเล็กน้อยครับ ผมควรไปฉีดวัคชีตไหมครับ พึงโดนวันนี้เองครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Khingsiraphob,

                          หากโดนสุนัขข่วนจนผิวหนังบวม หรือมีรอยช้ำ แม้จะไม่มีเลือดออกก็ตาม ก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ แนะนำควรไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าค่ะ

                      แต่หากสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาต่อเนื่องทุกปีอย่างน้อย 2 ปีติดกัน และสุนัขเลี้ยงเฉพาะให้อยู่ในเขตบ้าน และไม่มีสัตว์อื่นเข้ามาในบ้าน โอกาสที่สุนัขจะเป็นพิษสุนัขบ้านั้นถือว่าน้อย อาจใช้วิธีเฝ้าสังเกตอาการไปก่อนก็ได้ค่ะ หากสุนัขไม่มีอาการผิดปกติใน 3-4 วัน และไม่ตายหรือหายไปภายใน 14 วัน สุนัขก็ไม่ได้เป็นพิษสุนัขบ้า ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนก็ได้ค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Khingsiraphob,

                          หากโดนสุนัขข่วนจนผิวหนังบวม หรือมีรอยช้ำ แม้จะไม่มีเลือดออกก็ตาม ก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ แนะนำควรไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าค่ะ

                      แต่หากสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาต่อเนื่องทุกปีอย่างน้อย 2 ปีติดกัน และสุนัขเลี้ยงเฉพาะให้อยู่ในเขตบ้าน และไม่มีสัตว์อื่นเข้ามาในบ้าน โอกาสที่สุนัขจะเป็นพิษสุนัขบ้านั้นถือว่าน้อย อาจใช้วิธีเฝ้าสังเกตอาการไปก่อนก็ได้ค่ะ หากสุนัขไม่มีอาการผิดปกติใน 3-4 วัน และไม่ตายหรือหายไปภายใน 14 วัน สุนัขก็ไม่ได้เป็นพิษสุนัขบ้า ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนก็ได้ค่ะ