ถามแพทย์

 • โดนสุนัขกัดที่นิ้ว มีเลือดออก สุนัขเลี้ยงเอง ฉีดวัคซีนแล้ว ต้องไปฉีดพิษสุนัขบ้ากับบาดทะยักไหม

 •  Oraya Nuyin
  สมาชิก

  พอดีให้หมากินขนม แล้วมันกัดโดนนิ้วโป้งโดนเล็บด้วยนิดๆ มีเลือดนิดหน่อย  เปนรัยไหม ควรไปฉีดยา บาดทะยัก/พิษสุนัขบ้า ไหมค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Oraya Nuyin,

                          หากโดนสุนัขกัดจนมีเลือดออก อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ จึงควรฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า อย่างไรก็ตาม หากเป็นสุนัขที่เลี้ยงเอง โดยเลี้ยงให้อยู่แต่เฉพาะในเขตบ้าน ไม่มีสัตว์อื่นเข้ามาในบ้าน และได้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาอย่างต่อเนื่องทุกปี อาจใช้วิธีการเฝ้าสังเกตอาการไปก่อนก็ได้ โดยหากสุนัขไม่มีอาการผิดปกติภายใน 3-4 วัน แสดงว่าสุนัขไม่น่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า แนะนำให้สังเกตอาการต่อจนครบ 14 วัน หากสุนัขไม่ตาย แสดงว่าสุนัขไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า และคุณ Oraya Nuyin ก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนค่ะ แต่หากสุนัขมีอาการผิดปกติภายใน 3-4 วัน เช่น ซึมลง หรือกลายเป็นดุร้าย ไม่กินอาหาร ไม่กินน้ำ ควรกักขังสุนัขไว้ และให้คุณ Oraya Nuyin รีบไปรับเซรุ่มและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าค่ะ

                        สำหรับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก หากเคยฉีดกระตุ้นเข็มสุดท้ายมาไม่เกิน 5 ปี ไม่จำเป็นต้องฉีดอีก หากเกิน 5 ปีแล้ว อาจพิจาณาฉีดวัคซีนกระตุ้นค่ะ เนื่องจากบาดแผลที่เกิดจากสัตว์กัด ถือเป็นบาดแผลสกปรกค่ะ