ถามแพทย์

 • โดนกนะรอกกัด

 •  Mongkonsaran Rungjapoh
  สมาชิก
  คือว่าไปให้อาหารกระรอกในสวนครับแล้วโดนกัดนิ้วกลางและนิ้วนางเป็นแผลครับเลือดออก อยากรู้ว่าอันตรายไหมหลังโดนกัดรีบเอาสบู่และน้ำสะอาดล้างเลยครับ อยากจะรู้ว่ามีโอกาสกี่%ที่จะติดโรคพิษสนัขบ้ากับบาดทะยักครับ
  Mongkonsaran Rungjapoh  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Mongkonsaran Rungjapoh

  การที่ไปโดนกระรอกกัดจนเกิดแผลเลือดออกมานั้น เนื่องจากกระรอกเป็นกลุ่มสัตว์ฟันแทะเลี้ยงลูกด้วยนม จึงมีโอกาสที่จะรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ถ้ากระรอกมีเชื้อได้เช่นกัน

  เบื้องต้นใช้น้ำเปล่าสะอาด หรือน้ำสบู่อ่อนๆล้างทำความสะอาดแผลภายนอกมากๆได้ ใช้ผ้าก๊อซสะอาดปิดแผลไว้ก่อนได้ ใช้เบตาดีนทารอบๆแผลได้

  แนะนำการไปรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก โดยนำสมุดวัคซีนไปให้แพทย์ดูเพื่อพิจารณาให้วัคซีนให้ถูกต้องต่อไป ถ้าไม่เคยได้เลยก็จะต้องได้ 5 เข็มใน 1 เดือน ถ้าเคยได้มาแล้วจะเป็นเพียงการกระตุ้น 1 -2 เข็ม ขึ้นกับว่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่าสุดได้รับมาภายใน 6 เดือนหรือไม่ ส่วนกรณีบาดทะยัก น่าจะเคยได้รับวัคซีนตามวัยตอนเด็กมาแล้ว อาจจะเป็นเพียงการฉีดกระตุ้น โอกาสบอกเป็นเปอร์เซ็นต์แน่ชัดไม่ได้ แต่มีโอกาส ควรไปรับวัคซีนป้องกันไว้ก่อนค่ะ