ถามแพทย์

 • ถ้าโครโมโซมสลับกัน จะมีผลอย่างไร

 •  Jing Phing
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะอยากทราบว่าโครโมโซมคู่ที่ 7 และผู้ที่ 15 มีแขนสลับกันลูกในครรภ์จะมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างคะ

  ขอบพระคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าค่ะ

  Jing Phing  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Jing Phing

  การขาดหรือสลับขาของโครโมโซมอาจก่อให้เกิดโรคความผิดปกติทางพันธุกรรมเช่น Williams Syndrome (กลุ่มอาการวิลเลียม) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและพบได้น้อย เกิดจากการหลุดหายไปของยีนบนโครโมโซมคู่ที่ 7 ส่งผลต่อพัฒนาการของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกายอย่างหัวใจ หลอดเลือด ไต หรือ อาจทำให้เกิดโรค PWS (Prader-Willi Syndrome) หรือกลุ่มอาการพราเดอร์-วิลลี่ เป็นโรคทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 15 ส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกหิวอย่างต่อเนื่อง กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีปัญหาด้านการเรียนรู้และพฤติกรรม และผู้ป่วยส่วนใหญ่มักพบปัญหาเรื่องการควบคุมน้ำหนักจนอาจนำไปสู่ภาวะอ้วนด้วย

  แนะนำสอบถามอาการกับสูตินรีแพทย์ที่ดูแลโดยตรง เนื่องจากเป็นโรคที่ซับซ้อน ต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลายๆด้าน เพื่อให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนมากที่สุดค่ะ