ถามแพทย์

  • โดนแมวตนเองข่วน เสี่ยงเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่

  • ตามหัวข้อเลยครับ แมวเพิ่งฉีดวัคซีนได้สองสัปดาห์ ไม่รู้มีภูมิยัง แมวยังสบายดีครับ มาถามเพราะผมเป็นคนขี้กังวลมาก ถามเพิ่มครับ เคยฉีดกระตุ้นเมื่อกลางเดือนมกรา จะสามเดือนแล้ว อยากรู้ว่าภูมิคุ้มกันยังสูงพอที่จะโดนกัดโดยไม่ต้องไปฉีดกระตุ้นอีก 1 เข็มมั๊ยครับ?
    สวัสดีค่ะ   @การประเมินความเสี่ยงของติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเบื้องต้น จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ   1.       ประวัติการสัมผัส โดยหากผิวหนังผู้สัมผัสมีแผลหรือรอยถลอก แนะนำให้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ซึ่งแพทย์จะพิจารณาว่า จะเป็นการฉีดกระตุ้นหรือฉีดให้ครบทั้งคอร์ส   2.       ประวัติสัตว์ที่สัมผัส โดยสัตว์ที่สัมผัสเป็นสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดโรคพิษสุนัขบ้าประจำโดยครั้งสุดท้ายโดยสัตว์นั้นได้รับวัคซีนไม่เกิน 1 ปี ประกอบกับเหตุในการถูกกัดหรือข่วนมีเหตุโน้มน้าวชัดเจน เช่น การทำร้าย การแกล้งสัตว์ เข้าใกล้สัตว์ที่หวงอาหาร หรือลูกอ่อน ยังไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแต่ควรกักขังสัตว์เพื่อดูอาการอย่างน้อย 10 วัน หากมีอาการผิดปกติให้รีบฉีดวัคซีน อีกกรณีคือ สุนัขหรือแมวที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี อยู่ในระบบปิดไม่ได้สัมผัสสัตว์อื่น กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า       @ดังนั้นจึงแนะนำให้คุณศาสตรา ยะน่าน ดังนี้ค่ะ หากแมวนั้นเป็นแมวที่ได้รับการเลี้ยงดูในระบบปิด และสามารถดูอาการได้ คุณศาสตรา ยะน่าน ว่ายังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีคโรคพิษสุนัขบ้า แต่ต้องกักขังดูอาการแมวตัวนั้น เป็นเวลา 10 วัน หากแมวนั้นมีอาการผิดปกติ หรือตายไม่ทราบสาเหตุ ให้รีบไปฉีดวัคซีน และนำแมวหรือซากแมวไปตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้าค่ะ. **แต่หากแมวนั้น ไม่สามารถสังเกตอาการได้ แนะนำให้คุณ ศาสตรา ยะน่าน ให้ไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาการรับวัคซีนกระตุ้นอีก 1เข็ม ค่ะ