ถามแพทย์

 • มีตุ่มเล็กรอบทวาร แสบเวลาโดนน้ำ เวลาถ่ายอุจจาระก็แสบ เป็นอาการอะไร

 • มีตุ่มเล็กนิดเดียวอยู่บริเวรรอบทวาร เวลานั่งฉี่ ฉี่จะไหลไปถูกรูทวารมันจะแสบเหมือนเป็นแผลแต่ไม่มีแผลเวลาถ่ายก็จะแสบก้นแต่ไม่มีเลือดปนอุจจะระออกมา นั่งโถ่นาน ๆ ก็จะแสบ เวลาถ่ายก็ถ่ายเป็นก้อนบางทีปวดถ่ายแต่ไม่ถ่าย เกิดจากอะไรค่ะ
  บับ เบ้อ' บี  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ บับ เบ้อ' บี

  ตุ่มบริเวณรูทวารและแสบอาจเกิดจาก ริดสีดวงทวารหนักซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อย ฝีที่บริเวณทวารหนัก ฝีคัณฑสูตร แผลจากการเสียดสีทำให้เกิดการฉีกขาดของเยื่อบุทวารหนัก มีโรคผิวหนังบริเวณทวารหนักเช่นเริมหรือหูด

  การดูแลตัวเองเบื้องต้น คือการปรับพฤติกรรมโดยลดปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดริดสีดวงค่ะ ควรรับประทานอาหารที่มีพืชผักผลไม้ที่มีกากใยสูง ดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ 1-2 ลิตร พยายามอย่ากลั้นอุจจาระนานๆ และหลีกเลี่ยงการเบ่งอุจจาระค่ะเพราะจะทำให้อุจจาระที่แข็งบาดบริเวณเยื่อบุทวารหนักเจ็บมากขึ้น

  หากยังมีอาการเจ็บทวารหนักเรื้อรัง อุจจาระเป็นเลือด น้ำหนักลด ลักษณะอุจจาระเปลี่ยนแปลง ควรพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม