ถามแพทย์

 • แสบคอ แน่นท้อง หายใจหืด ๆ

 •  Yomost
  สมาชิก

  สวัสดีครับ

  ผมมีอาการแสบคอเป็น ๆ หาย ๆ ไอบ้าง ร่วมกับอาการแน่นท้องและหายใจหืด ๆ
  อาการนี้จะเกิดก็ต่อเมื่อนั่งติดต่อกันนาน ๆ กังวงเรื่องอาการ Covid มาก

  ก่อนหน้านี้เคยเป็นโรคกระเพาะ แต่รักษาหายแล้วครับ

  Yomost  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Yomost 

  อาการแสบในคอ ไอ แน่นท้อง หายใจติดขัดดังกล่าวมานั้น อาจจะเกิดจาก กรดไหลย้อน การมีการติดเชื้อในลำคออาจเป็นเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียใดๆ การมีสิ่งแปลกปลอมในลำคอ การรับประทานอาหารที่รสจัด ร้อนจัดหรือก่อให้เกิดการระคายเคือง

  โดยการติดเชื้อโควิด 19 นั้น มักจะมีไข้ ร่วมกับไอแห้งๆหรือไอมีเสมหะได้ แต่จากลักษณะที่กล่าวมา ถ้าแสบคอและแน่นท้องร่วมด้วย อาจจะนึกถึงภาวะกรดไหลย้อนได้มากกว่า

  แนะนำการไม่กินแล้วนอนทันที นั่งหัวสูงไว้ก่อน ไม่กินมื้อใหญ่จนเกินไป สังเกตอาการ ถ้ายังเจ็บและแสบในคอมาก ร่วมกับไอเยอะ มีไข้ หรือมีคนใกล้ตัวมีอาการเหมือนกัน มีประวัติไปสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสคนเป็นโรคโควิด ควรไปตรวจเพิ่มเติม