ถามแพทย์

 • แมวจรจัดจามใส่หน้า แต่ใส่หน้ากากอนามัยอยู่ จะเป็นพิษสุนัขบ้าไหม ติดตามแมวได้ทุกวัน และฉีดวัคซีนแล้ว

 •  pooh1
  สมาชิก
  คุณหมอครับถ้าเกิดแมวจรจัดมันจามอัดหน้าผม แต่ผมใส่แมสก์อยู่ จะมีโอกาสเป็นพิษสุนัขบ้าไหมครับ และผมสามารถติดตามแมวทุกวันได้อยู่ อีกอย่าง ผมฉีดพิษสุนัขบ้าไป 3 เข็มแล้วจะต้องฉีดอีกไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Pooh1,

                       การที่แมวจามใส่หน้า ไม่น่าทำให้ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ เนื่องจากไม่น่ามีน้ำลายปนอยู่ในละอองฝอยที่จามออกมา นอกจากนี้ หากใส่หน้ากากอนามัยป้องกันอยู่ ก็ไม่น่าจะติดเชื้อมาค่ะ 

                       นอกจากนี้ หากสามารถติดตามอาการแมวได้ ก็อาจติดตามอาการของแมวไปก่อน โดยหากแมวไม่ตายภายใน 4-5 วัน (แมวจะตายเร็วกว่าสุนัข) แสดงว่าแมวไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนค่ะ แต่ในกรณีที่มีความเสี่ยงอื่นๆ เช่น โดนแมวกัด ข่วน เลียหน้า เลียตา เลียปาก เป็นต้น หากเคยฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ก็ให้ฉีดกระตุ้นแค่ 1-2 เข็มค่ะ