ถามแพทย์

  • เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบ 5 เข็ม 9 ปีก่อน ต่อมาโดนแมวกัด ฉีดกระตุ้นไป 2 เข็ม แล้ววันต่อมาโดนข่วนอีก ต้องฉีดไหม

  •  Fifa Yousok
    สมาชิก
    หมอครับผมเคยฉีดยากันพิษสุนัขบ้าไปแล้ว5เข็ม ฉีดเมื่อประมาณ9ปีที่แล้ว แล้ววันที่18มีนาคม2561 ผมโดนแมวกัด ผมไปหาหมอหมอฉีดยากระตุ้นกับฉีดยากันบาทยัก1เข็มแล้ววันที่21มีนาคม2561 ฉัดยากระตุ้นอีก1เข็ม แล้ววันที่22ผมโดนแมวข่วน อยากถามว่าถ้าเเมวตัวที่ข่วนและกัดเป็นพิษสุนัขบ้า ผมต้องทำอย่างไรครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Fifa Yousok,

                         หากเคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนดนัดมาแล้วเมื่อ 9 ปีก่อน และโดนแมวกัดในวันที่ 18 มี.ค. ควรฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุ้น 2 เข็ม ดังที่ได้ไปฉีดมาค่ะ ส่วนในกรณีที่โดนแมวข่วนอีกในวันที่ 22 นั้น ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพิ่มไปอีกค่ะ เนื่องจากระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนจะมีระดับสูงสุดที่ 30 วันหลังฉีดยา ดังนั้นหากผ่านมาเพียง 1 วัน ระดับภูมิคุ้มกันจึงยังถูกกระตุ้นให้มีอยู่ค่ะ