ถามแพทย์

 • แมวเพื่อนข่วน

 •  sun
  สมาชิก
  ของถามหน่อยครับ ถ้าเคยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเข็มสุดท้ายเมื่อ 2 เดือนก่อน (2 ส.ค) แล้วโดนแมวข่วนอีกจะต้องไปฉีดวัคซีนอีกไหมครับ แมวเป็นแมวเลี้ยง ฉีดวัคซีนแล้วเมื่อ 2 ปีก่อน
  sun  พญ.นรมน
  แพทย์

   https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1