ถามแพทย์

 • แมวมีอาการตัวร้อนและลืมตาได้ข้างเดียว แมวเป็นอะไร

 •  Sa._.Un
  สมาชิก
  แมวมีอาการตัวร้อนและลืมตาได้ข้างเดียว น้องแมวเป็นอะไร

  สวัสดีค่ะ คุณ Sa._.Un,

                       การที่แมวมีไข้ ย่อมแสดงว่าผิดปกติ โดยส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อ เช่นเดียวกับการมีไข้ในคน ทั้งนี้ อาการไข้อย่างเดียว ไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากการติดเชื้ออะไร แนะนำควรพาไปพบสัตวแพทย์จะดีกว่าค่ะ แพทย์จะตรวจร่างกาย และอาจต้องเจาะเลือดตรวจด้วย ไม่ควรปล่อยให้อาการแมวเป็นมากขึ้น เพราะย่อมยากต่อการรักษาค่ะ

                       ส่วนการที่แมวลืมตาได้ข้างเดียว ก็ย่อมแสดงว่าเกิดความผิดปกติ โดยอาจเกิดจากการดดนสาคเมีบางอย่างเข้าตา เยื่อบุตาอักเสบหรือกระจกตาอักเสบ เช่น จากการโดนแมวตัวอื่นข่วน เป็นต้น แนะนำควรต้องให้สัตว์แพทย์ตรวจและรักษาเช่นกันค่ะ การปล่อยไว้ อาจมีผลร้ายแรงทำให้แมวสูญเสียการมองเห็นได้ค่ะ