ถามแพทย์

 • แมวมาเลียแปรงสีฟัน ผ่านไปหลายชั่วโมง ได้เอาแปรงมาล้างน้ำ แล้วมาแปรงฟัน จะเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าไหม

 •  Alessio001
  สมาชิก

  สวัสดีครับ ขอถามหน่อยครับ ถ้าหากสมมุติว่ามีแมวมาเลียแปรงสีฟันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว หลังจากนั้นผ่านไปหลายชั่วโมง เราได้เอาแปรงมาแปรงฟัน โดยที่ก่อนแปรงเราก็ล้างแปรงด้วยน้ำเปล่า เราจะเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าไหมครับ แล้วเชื้อไวรัสหากอยู่ภายนอกในที่แห้งๆ อยู่ได้นานแค่ไหนครับ ขอบคุณครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Alessio001,                         

                      การอยู่รอดของเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อออกจากตัวสัตว์แล้ว ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งอุณหภูมิของอากาศ ความชื้น แสงสว่าง สารเคมีต่างๆ เช่น หากอยู่ในอุณหภูมิห้องปกติธรรมดา (30 องศาเซลเซียส) ที่อากาศแห้ง และโดนแสงแดด เชื้อไวรัสก็จะตายภายใน 2 ชั่วโมง หากไม่โดนแสงแดดจะตายภายใน 20 ชั่วโมง แต่หากอุณหภูมิมากกว่า 50 องศาเซลเซียส เชื้อจะตายใน 2-3 นาที หากอากาศเย็น ( ที่ประมาณ 20 องศาเซลเซียส) มีความชื้นเหมาะสม ไม่โดนแสงแดด เชื้ออาจอยู่ได้นาน 1-2 วัน แต่หากเชื้อโดนผงซักฟอกหรือสบู่ หรือสารเคมีที่มีความเป็นกรดหรือด่างก็จะตายในทันทีค่ะ

                     ดังนั้น หากแมวมาเลียแปรงสีฟัน และทิ้งไว้ไม่กี่ชั่วโมง หากมีเชื้อพิษสุนัขบ้าจริง เชื้อก็อาจยังไม่ตาย แต่อย่างไรก็ตาม หากได้ล้างแปรงด้วยน้ำเปล่า เชื้อโรคก็จะถูกชะล้างออกไป และเมื่อเอาแปรงใส่ยาสีฟัน เชื้อไวรัสที่โดนสารเคมี ก็จะตายไป ดังนั้น การที่นำแปรงดังกล่าวมาแปรงฟัน โอกาสที่จะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าก็ถือว่าไม่มีค่ะ