ถามแพทย์

 • โดนลูกแมวกัด มีเลือดออก แต่แผลนิดเดียว เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเมื่อ 3-4 ปีก่อน ต้องไปฉีดไหม

 •  Saranpat
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ พอดีโดนลูกแมวกัดจมเขี้ยวเลือดออก แต่แผลนิดเดียวเลือดหยุดไหลแล้ว มีเคยฉีดวัคซีนไปเมื่อสาม-สี่ปีที่แล้ว ต้องไปหาหมอฉีดวัคซีนมั้ยค่ะ แล้วถ้าไม่มีแผลให้หมอดู(มันเล็กมาก)หมอจะให้ฉีดวัคซีนมั้ยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Saranpat,

                        หากโดนแมวกัดจนเกิดแผลที่มีเลือดออก ก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ อย่างไรก็ตาม หากเป็นแมวที่เลี้ยงเอง อาจใช้วิธีเฝ้าสังเกตอาการแมวไปก่อนก็ได้ โดยหากแมวไม่ตายภายใน 4-5 วัน (แมวจะตายเร็วกว่าสุนัข) แสดงว่าแมวไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า และคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นค่ะ

                     แต่หากไม่ใช่แมวที่เลี้ยงเอง และไม่สามารถติดตามอาการได้ ก็ควรไปฉีดวัคซีนกระตุ้น โดยหากเคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบคอร์สไปแล้วเมื่อ 3-4 ปีก่อน ก็ให้ฉีดกระตุ้นไป 2 เข็มค่ะ ซึ่งแม้แพทย์จะไม่เห็นแผล แต่หากเล่าอาการให้ฟังว่ามีเลือดออกในช่วงแรกที่โดนกัด แพทย์ก็จะฉีดวัคซีนให้ค่ะ

                     นอกจากนี้ แผลที่โดนกัด อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อบาดทะยักได้ ดังนั้น หากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยังไม่เคยฉีดวัคซีนบาดทะยักกระตุ้น ก็ควรฉีดกระตุ้นด้วยค่ะ