ถามแพทย์

 • โดนลูกแมวกัด มีบาดแผล ลูกแมวไม่เคยรับการฉีดยา ตัวเราต้องฉีดวัคซีนกันบาดทะยักไหม

 •  Rungtawan Kaewtang
  สมาชิก
  หนูโดนลูกแมวที่บ้านกัดคะซึ่งแมวตัวนี้ยังไม่ได้รับการฉีดยาหนูโดนกัดมีแผลนิดหน่อยล้างแผลด้วยสบู่แล้วก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์แล้วค่ะ สำหรับยาบาดทะยัดหนูเคยฉีดแล้วตอนป.6ตอนนี้อยู่ที่.1อยากทราบว่าต้องฉีดยาบาดทะยักเพิ่มอีกไหมคะ -ขอบคุณค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Rungtawan Kaewtang,

                         การโดนลูกแมวกัดจนมีบาดแผลที่ผิวหนัง อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ แนะนำควรฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า อย่างไรก็ตาม หากเป็นลูกแมวที่เลี้ยงอยู่แต่เฉพาะภายในบ้าน และไม่มีสัตว์อื่นเข่้ามาในบ้าน อาจใช้วิธีเฝ้าสังเกตอาการไปก่อนก็ได้ค่ะ หากลูกแมวไม่ตายภายใน 4-5 วัน แสดงว่าลูกแมวไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า และคุณ Rungtawan Kaewtang ก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าค่ะ

                         สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักนั้น หากในสมัยอยู่ในวัยทารก ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด และได้ฉีดกระตุ้นไปล่าสุดในขณะที่อยู่ชั้น ป.6 หากในขณะนี้ อยู่ในชั้น ม.1 จึงยังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นเพิ่มอีกค่ะ

                        ส่วนบาดแผล ให้เช็ดทำความสะอาดแผลต่อทุกวันด้วยน้ำเกลือและใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดน ไอโอดีน  และหลีกเลี่ยงการโดนน้ำจนกว่าแผลจะหายค่ะ