ถามแพทย์

 • โดนแมวกัด มีแผลถลอกเลือดออก แต่ไม่ได้ไป รพ. แมวเป็นแมวที่เลี้ยง จะติดเชื้อไหม

 • แผลเป็นลอยถลอกนิดมีเลือดออกนิดๆ

  สวัสดีค่ะ คุณ สุพัตรา มือกุศล,

                          หากโดนแมวกัดจนเป็นแผลถลอกมีเลือดซึม ย่อมมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ ควรพิจารณาไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

                         อย่างไรก็ตาม หากเป็นแมวที่เลี้ยงเอง โดยเลี้ยงให้อยู่แต่เฉพาะในร้านตนเอง ไม่มีสัตวอื่นเข้ามาในร้าน รวมถึงแมวได้นับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าทุกปี อาจใช้วิธีเฝ้าสังเกตอาการแมวไปก่อนก็ได้ค่ะ หากแมวไม่ตายหรือหนีหายไปไหนภายใน 4-5 วัน แสดงว่าแมวไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า และคุณ สุพัตรา มือกุศล ก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าค่ะ

                        นอกจากนี้แล้ว หากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนบาดทะยักกระตุ้น ควรฉีดกระตุ้นด้วยค่ะ เนื่องจากบาดแผลที่เกิดจากสัตว์กัดหรือข่วน ถือเป็นบาดแผลสกปรกค่ะ

                         สำหรับแผล ให้ล้างทำความสะอาดด้วยสบู่ และใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดน ไอโอดีน เป็นต้น เช็ดทำความสะอาดแผลทุกวันด้วยน้ำเกลือและใส่ยาฆ่าเชื้อด้วย และหลีกเลี่ยงการโดนน้ำจนกว่าแผลจะหายค่ะ