ถามแพทย์

 • โดนแมวกัด เป็นแผลเล็กมาก ล้างแผลกับสบู่แล้ว ต้องฉีดยาไหม

 •  Mrrr
  สมาชิก
  โดนแมวที่หอกัดค่ะ แมวกัดแล้วเป็นแผลเล็กมากค่ะ(เท่าเข็มเจาะ) แต่เลือดไหลค่ะแต่ตอนนี้หยุดไหลแล้ว พอโดนเสร็จเลยรีบมาล้างแผลกับสบู่ค่ะ อยากทราบว่าต้องฉีดยาไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Mrrr,

                         การถูกแมวกัดจนมีเลือดออก แม้จะมีขนาดเล็ก ก็อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ ดังนั้นควรฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าค่ะ 

                         อย่างไรก็ตาม หากเป็นแมวที่เลี้ยงให้อยู่แต่เฉพาะในเขตหอพัก ไม่มีสัตว์อื่นเข้ามาในหอพัก และได้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาอย่างต่อเนื่องทุกปี อาจใช้วิธีการเฝ้าสังเกตอาการแมวไปก่อนก็ได้ โดยหากแมวไม่มีตายภายใน 4-5 วัน แสดงว่าแมวไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า และคุณ Mrrr ก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนค่ะ 

                      นอกจากนี้ หากไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนบาดทะยักกระตุ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ควรพิจาณาฉีดวัคซีนกระตุ้นค่ะ เนื่องจากบาดแผลที่เกิดจากสัตว์กัด ถือเป็นบาดแผลสกปรกค่ะ 

                       สำหรับบาดแผล หลังจากล้างทำความสะอาดแล้ว ควรใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดน ไอโอดีน ด้วยและหลีกเลี่ยงการโดนน้ำจนกว่าแผลจะหายค่ะ