ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ ใส่ถุงยาง แต่ใส่ผิดด้าน แต่แค่เอาไปจ่อ แล้วถอดกลับมาใส่ด้านที่ถูก มีโอกาสท้องหรือไม่

 •  bestzaza301
  สมาชิก
  แฟนเมนมาช้า6วันกลัวแฟนท้องปกติเมนจะมาวันที่1แต่วันนี้วันที5แล้วเมนยีงไม่มามีเพศสัมพันแต่ใส่ถุงแต่ตอนใส่ถุงกลับใส่ผิดด้านแต่แค่เอาไปจ่อแล้วถอดกลับมาใส่ด้านที่ถูกมีโอกาสท้องมั้ยครับ เครียดมากครับ

  สวัสดีครับ คุณ bestzaza301

           การคุมกำเนิดโดยถุงยางอนามัย ถึงแม้จะใช้อย่างถูกต้อง ก็ยังมีการรายงานว่าพบอัตราล้มเหลวได้ประมาณ3เปอร์เซนต์ครับ ดังนั้นโอกาสตั้งครรภ์ก็มีครับ แต่น้อยมากๆ อย่างไรก็ตามการที่ประจำเดือนยังไม่มาอาจเกิดจากสาเหตุอื่นได้ เข่นภาวะความเครียด วิตกกังวล การเจ็บป่วยทางกาย ครับ 

           แนะนำตรวจการตั้งครรภ์หลังประจำเดือนขาดไปประมาณ1-2สัปดาห์ครับ