ถามแพทย์

 • แฟนลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารน้ำหนักลง10กิโลกรัมแต่ประจำเดือนไม่มา

 •  elvis2538
  สมาชิก

  แฟนผมน้ำหนักลดไป10กว่าโลอดอาหารไม่กินข้าวเลยทําให้เมนไม่มา  แล้วไหร่เมนจะมาครับ  นี้เมนไม่มาจะ2เดือนละเพราะอดหารและลดนัำหนัก  เมื่อไหร่เมนจะมากับคืนสู่สภาวะปกติครับ

   สวัสดีคะคุณ elvis2538

  เรียนอย่างนี้เลยค่ะ เนื่องจากว่าไขมันเป็นสารตั้งต้นในการใช้ผลินฮอร์โมนเพศ เพื่อที่จะกระตุ้นให้มีการตกไข่ และผนังมดลูกค่ะ 

  การลดน้ำหนักเร็วเกินไป ด้วยการออกกำลังกายอย่างหนัก หรือ อาหารมักจะทำให้มีเรื่องของประจำเดือนขาดได้ค่ะ

  แต่อย่างไรก็ตามค่ะ ต้องแน่ใจก่อนนะค่ะ ว่าไม่มีการตั้งครรภ์ค่ะ ก่อนนะค่ะ เพราะสาเหตุหลักของประจำเดือนขาดคือ การตั้งครรภ์ค่ะ

  ตรวจการตั้งครรภ์ก่อนนะค่ะ 

  แนะนำพบแพทย์อาจจะมีความจำเป็นต้องใช้ยาปรับฮอร์โมนค่ะ เพราะอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้ยาแล้วค่ะ