ถามแพทย์

 • แพ้ยา amoxicillin เบื้องต้นควรรักษาอย่างไร

 • เบื้องต้นควรรักษาอย่างไรบ้างครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ หย๋อย ประสิทธิ์,

                     อาการของการแพ้ยา จะแบ่งออกเป็น

                   - การแพ้ยาแบบไม่รุนแรง เช่น มีผื่นแดงคันหรือผื่นแบบลมพิษตามผิวหนัง ริมฝีปากบวม ตาบวม มีน้ำมูกไหล คันตา เป็นต้น

                   - การแพ้ที่มีความรุนแรงปานกลาง อาการเช่น แน่นหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียน หายใจลำบาก มีเสียงดังวี๊ดๆ ซึ่งอาจเกิดผื่นคันร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ 

                   - แพ้ยาแบบรุนแรง เช่น การช็อกจากการแพ้ (anaphylactic shock) อาการคือตัวเย็น ชีพจรเบาและเร็ว ความดันต่ำ และหยุดหายใจ นอกจากนี้ก็มีกลุ่มอาการทางผิวหนัง ที่จะพบอาการหลังจากได้นับยาไปได้ตั้งแต่ 2 วันถึง 2 เดือน เช่น stevens johnson  syndrome, toxic epidermal necrolysis, drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms เป็นต้น

                   แนะนำว่า หากสงสัยว่ามีการแพ้ยาหรือไม่ ควรไปพบแพทย์เพื่อประเมินอาการ เพราะหากไม่ได้เกิดจากการแพ้ยา จะได้ไม่ต้องสูญเสียโอกาสในการได้รับยาต่างๆ แต่หากมีประวัติอาการแพ้ยาที่แน่นอนแล้ว และได้ทานยาเข้าไป ก็ต้องหยุดทานยาดังกล่าว และหากมีอาการเกิดขึ้น ก็ต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดค่ะ 

                  สำหรับยา Amoxicillin เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มเพนิซิลิน (penicillin) ดังนั้น หากมีอาการแพ้ยา ก็ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยาชนิดอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มนี้ เช่น dicloxacillin, oxacillin, ampicillin เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่แพ้ยากลุ่มเพนิซิลิน อาจเกิดอาการแพ้ยาในกลุ่มเซฟาโลสปอริน (Cephalosporins) ด้วย ดังนั้น ต้องระมัดระวังการใช้ยาในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน