ถามแพทย์

 • เมื่อวานถูกแมวกัด มีเลือดไหล ไปพบแพทย์ทำแผลและฉีดยาแล้ว จะต้องดูแลแผลอย่างไรต่อไป

 •  Samita
  สมาชิก
  เมื่อวานแมวกัดข้อพับขาเลือดไหลไม่หยุดเลยไปทำแผลกับฉีดยาเข้าแผลที่โรงบาลมา แล้วหมอไม่บอกอะไรเพิ่มเลย คือต้องทำแผลวันละกี่ครั้งหรือไม่ต้องคะ แล้วผ้าก๊อซของเมื่อวานต้องเปลี่ยนมั้ยคะ มันเปื้อนเลือดด้วย หรือไม่ต้องทำอะไรเลยสักอย่างจนถึงวันนัดฉีดยาอีกทีคะ
  Samita  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Samita

  การสัมผัสที่อาจทำให้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่น ถูกข่วนหรือกัดโดยตรง มีเลือดออกจากแผล สัตว์มาเลียตรงแผลหรือบริเวณเยื่อบุต่างๆเช่นเยื่อบุตา เยื่อบุจมูกหรือเยื่อบุปาก หรือการไปกินเนื้อสัตว์ดิบๆ

  ดังนั้นการที่โดนสัตว์กัดจนมีเลือดไหล จัดเป็นแผลเสี่ยงสูง ควรต้องได้รับวัคซีนเพื่อป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน 5 เข็ม และมีการกระตุ้นวัคซีนเมื่อถูกกัดซ้ำ

  ถ้าไม่เคยฉีดมาก่อน ควรไปฉีดให้ครบ 5 เข็มภายใน 1 เดือน ซึ่งแพทย์จะให้บัตรนัดมา หรือถ้าเคยฉีดมาแล้วแค่ฉีดกระตุ้นก็ตองดูว่าเป็นกระตุ้น 1 หรือ 2 เข็ม ส่วนการดูแลแผล สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือทางการแพทย์ และใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดน ไอโอดีน เป็นต้นรอบๆแผล และควรหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้ำจนกว่าแผลจะหาย

  ถ้าลักษณะติดด้วยผ้าก๊อซมา น่าจะสามารถแกะผ้าก๊อซออกมา ทำความสะอาดแผลดังกล่าวไปและปิดด้วยผ้าก๊อซกลับไปได้ คือควรทำแผลต่อเนื่องจนกว่าแผลจะปิดดีเพื่อป้องกันการติดเชื้อ หากไม่แน่ใจวิธีทำแผลสามารถไปทำแผลที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้