ถามแพทย์

 • โดนป้ายทะเบียนข่วน ขามีรอยแดงแสบเล็กน้อย ต้องไปฉีดยาไหม

 • โดนป้ายทะเบียนขวน ขามีรอยแดงแสบเล็กน้อย แบบนี้ต้องไปฉีดยาไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ วาสนา ใจเที่ยงธรรม,

                 หากโดนป้ายทะเบียนข่วน จนผิวหนังมีรอยแดงแสบ หรือมีเลือดซึม ก็อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อบาดทะยักได้ 

                 ดังนั้น ให้พิจารณาตามนี้

                 หากในสมัยเป็นเด็กทารก ได้รับวัคซีนครบตามกำหนด (ในเด็กทารกจะเป็นวัคซีนรวมป้องกันโรค คอตีบ-ไอกรน-บาดทะยักและอื่นๆ) เมื่อเกิดบาดแผลขึ้น จะแบ่งกรณีออกเป็น

                1. หากเป็นแผลขนาดเล็ก แผลไม่ลึก แผลสะอาด หากได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก หรือคอตีบ-บาดทะยัก เข็มสุดท้ายมาไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องฉีดวัคซีน แต่หากเกิน 10 ปีแล้ว ควรฉีดวัคซีนค่ะ

                 ดังนั้นบาดแผลของคุณ วาสนา ใจเที่ยงธรรม น่าจะอยู่ในกรณีนี้ ซึ่งหากได้รับวัคซีนเกิน 10 ปี แล้ว ก็ควรฉีดค่ะ แต่หากยังไม่เกิน 10 ปี ก็ไม่ต้องฉีดค่ะ

                2. หากเป็นแผลขนาดใหญ่ แผลสกปรก คือมีเศษดิน สนิมปนเปื้อนแผล บาดแผลลึก ปากแผลแคบ หากได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักเข็มสุดท้ายมาเกิน 5 ปีแล้ว ต้องฉีดวัคซีนค่ะ 

                 แต่หากในสมัยเป็นเด็กทารก ได้รับวัคซีนไม่ครบตามกำหนด ควรฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก  หรือคอตีบ-บาดทะยัก 1 เข็มในครั้งนี้ และฉีดอีก 2 เข็ม ในอีก  1 เดือนและ 6 เดือนถัดไปค่ะ 

                 นอกจากนี้แบาดแผลดังกล่าว ยังมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ ได้อีก ควรดูแลทำความสะอาดแผลด้วยค่ะ โดยหากแผลมีขนาดเล็กและสะอาด ให้ล้างทำความสะอาดด้วยสบู่หรือยาฆ่าเชื้อในครั้งแรก และทำความสะอาดแผลต่อทุกวันด้วยน้ำเกลือ เช็ดให้แห้ง อาจใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพไวโดน-ไอโอดีน (povidone-iodine) และหลีกเลี่ยงการโดนน้ำจนกว่าแผลจะหายค่ะ