ถามแพทย์

  • แผลจากการผ่าฝีคัณฑสูตรฉีก ควรทำอย่างไร

  • คือของผมผ่าตัดเล็ก แค่ผ่าขอบรูทวาร ระบายหนอง ผ่านมาเดือนกว่าแล้ว เนื้อดันขึ้นมาเต็ม แต่ผ่านมาสักระยะ เหมือนเนื้อมันฉีก เป็นแผลจุดเล็กๆมีเลือดน้ำเหลืองไหล จะเป็นเพราะเราต้องเดินทำงานบ่อยแล้วเนื้อเสียดสีกันหรือป่าวครับ

    สวัสดีครับ คุณ ณัฐพร พะจุไทย

    หากเคยมีฝีที่บริเวณรูทวาร และ มีฝีคัณฑสูตร ซึ่งเคยผ่ารักษาระบายหนองแล้ว โดยปกติก็ยังมีโอกาสที่ทางเชื่อมภายในเนื้อทวารบริเวณอาจจะเกิดขึ้นซ้ำได้ครับ  เพราะฝีชนิดนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ต่อมบริเวณรูทวารเกิดอักเสบเป็นหลัก  ดังนั้น ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนั้นมาจากการบาดเจ็บตรงรูทวารมากกว่าครับ อาทิเช่น อุจจาระแข็งจนบาดเนื้อบริเวณนั้น มีอาการลำไส้อักเสบเรื้อรัง เช่น ในโรคโครน  อุบัติเหตุจนบาดเจ็บบริเวณก้นโดยตรง เป็นต้นครับ

    ดังนั้น เบื้องต้น ควรบริโภคผัก ผลไม้ และดื่มน้ำมากๆ และรักษาความสะอาดบริเวณรูทวาร   อย่างไรก็ดี หากสังเกตว่ามีแผลแตกใหม่ และ มีน้ำเหลืองหรือเลือดซึม ก็ควรพบแพทย์ผู้รักษาอีกครั้งจะดีกว่าครับ เพราะบริเวณที่เคยเป็นฝีมาแล้ว มักจะกลับเป็นฝีอีกครั้งได้ง่าย  จึงควรให้แพทย์ช่วยตรวจประเมินและให้การรักษาที่เหมาะสมดีกว่าครับ