ถามแพทย์

 • เป็นฝีที่ก้นบ่อยมาก เป็นทุกอาทิตย์ เกิดจากอะไร ทำอย่างไรจึงจะหาย

 •  Saran Yokrat
  สมาชิก
  เป็นฝีที่ก้นบ่อยมากครับหมอ เป็นอาทิตย์ละหัวเลยล่ะครับหมอผ่าก็แล้วก็ยาก็แล้วยังไม่หาย ไม่ได้เป็นที่รูทวารน่ะหมอ ส่วนใหญ่เป็นที่แก้มก้นกับล่างก้นใกล้ขาหนีบครับ

  คุณ Saran

  การที่มีฝีบ่อยๆ อาจเกิดจากสุขอนามัยที่ไม่เหมาะสม  มีการหมักหมม เสื้อผ้า กางเกงใน หรือ เก้าอี้ที่นั่ง ไม่สะอาดพอ    นอกจากนี้ ต้องหาว่า ฝีหนองที่เกิดนั้นมีทางเชื่อมต่อกับรูทวารหนักหรือไม่ ซึ่งถ้ามีจะทำให้มีเชื้อโรคจากรูทวารหนักเข้าไปในแก้มก้น กับใกล้ขาหนีนได้ง่าย ทำให้เกิดฝีไม่หาย เป็นแล้วเป็นอีก (Ischiorectal abscess) หรือชาวบ้านเรียกว่าฝีคัณฑสูตร  การรักษานอกจากต้องทานยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้ว ยังอาจต้องผ่าตัด เปิดทางเดินนั้นล้างไม่ให้มีเชื้อแล้วค่อยๆ สร้างเติมเต็มปิดรูเอง  ถ้าแพทย์ผ่าให้แล้วไม่หายลอง ขอให้แพทย์ย้อมเชื้อ และเพาะเชื้อ เพราะอาจเป็นเรื่องที่เชื้อดื้อยาทำให้ยาไม่ได้ผล

  คำแนะนำ ควรไปพบศัลยแพทย์ครับเพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องดีกว่าครับ