ถามแพทย์

 • แปลผล mammogrma and ultrasound : BIRIAD II cysts left breast

 •  Tukta Chill Chill
  สมาชิก

  ผลตรวจแมมโมแกรม และอุลตร้าซาวน์ ที่เต้านม รบกวนหมอช่วยอธิบายภาษาง่ายๆ ให้เข้าใจหน่อยค่ะ

  MAMMOGRAM & ULTRSOUND BOTH SIDE

  BIRADS CATEGORY : BIRADS II - BENIGN FINDINGS

  MAMMOGRAM AND ULTRASONOGRAM OF BOTH BREASTS:

  SYMMETRIC FIBROGLANDULAR DENSITY OF BREAST PARENCHYMA IS SEEN., NO DEFINITE ABNORMAL MASS DENSITY, SUSPICIOUS MICROCALCIFICATION OR ARDHITECHURAL DISTORTION IS SEEN. U/S REVEALS MULTIPLE 2-5MM. 

  THIN WALLED CYSTS SCATTERED IN IT. BREAST.

  NO SOLID MASS OR ECTATIC DUCT IS DETECTED.

  NO SUSPICIOUS AXILLARY NODE.

  IMPRESSION; SCATTERED SMALL SIMPLE CYSTS IN IT. BEAST.

  BIRADS II, ADVISED ANNUAL F/U