ถามแพทย์

 • รบกวนแพทย์ช่วยแปลผลคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดังแนบ

 •  Tukta Tukta
  สมาชิก
  สวัสดีคะ คุณ หมอ ช่วยแปลผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้หน่อยคะ ตอนนี้เป็นมะเร็งรึยังคะ แล้วผลแบบนี้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกมากน้อยแค่ไหนคะ ตอนนี้รอตรวจส่องกล้องเพิ่มเติมคะ ตอนนี้กังวลใจมากๆคะกลับเป็นเซลมะเร็ง ผลพบเซลผิดปกติ-Atypical squamous cells, cannot exclude HSIL (ASC-H)
  Tukta Tukta  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Tukta Tukta

  การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มีความสำคัญที่ต้องทำเป็นประจำทุกปีในหญิงวัยเจริญพันธุ์ เพื่อให้ตรวจหาความผิดปกติแต่เนิ่นๆ และถ้ามีก็จะสามารถรักษาได้รวดเร็วตั้งแต่โรคในระยะเริ่มต้น

  จากผลที่แนบมานั้น จัดว่าเจอความผิดปกติที่เซลล์ตรงปากมดลูก เป็นเซลล์ผิดปกติที่อาจจะเป็นระยะเริ่มต้นของมะเร็งงหรือไม่ก็ได้ ยังบอกไม่ได้แน่ชัด หากตรวจพบว่าเป็นความผิดปกติชนิด HSIL ขั้นตอนต่อไป มักจะต้องตัดเนื้อบริเวณปากมดลูกไปตรวจด้วยวิธีทางพยาธิวิทยาเพื่อยืนยันการวินิจฉัยอีกครั้งต่อไป ให้กลับไปตรวจตามแพทย์นัดค่ะ

  Tukta Tukta  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Tukta Tukta

  การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มีความสำคัญที่ต้องทำเป็นประจำทุกปีในหญิงวัยเจริญพันธุ์ เพื่อให้ตรวจหาความผิดปกติแต่เนิ่นๆ และถ้ามีก็จะสามารถรักษาได้รวดเร็วตั้งแต่โรคในระยะเริ่มต้น

  จากผลที่แนบมานั้น จัดว่าเจอความผิดปกติที่เซลล์ตรงปากมดลูก เป็นเซลล์ผิดปกติที่อาจจะเป็นระยะเริ่มต้นของมะเร็งงหรือไม่ก็ได้ ยังบอกไม่ได้แน่ชัด หากตรวจพบว่าเป็นความผิดปกติชนิด HSIL ขั้นตอนต่อไป มักจะต้องตัดเนื้อบริเวณปากมดลูกไปตรวจด้วยวิธีทางพยาธิวิทยาเพื่อยืนยันการวินิจฉัยอีกครั้งต่อไป ให้กลับไปตรวจตามแพทย์นัดค่ะ