ถามแพทย์

 • แปลผลการตรวจ CT SCAN CHEST WITH UPPER ABDOMEN

 •  A.khwan
  สมาชิก

  CT SCAN CHEST WITH UPPER ABDOMEN HISTORY: A case of right pleural effusion, pleural fluid- positive for malignancy.

  CHEST FINDINGS: There is an I-defined hypoenhancing mass involving right bronchus intermedius contiguous with subcarinal node, measured about 4.8x2.0x5.0 cm (TRxAPxCC), causing mild luminal narrowing of right main bronchus and abutting right main pulmonary artery. Suggestive of lung malignancy There is atelectasis of lateral segment of RML, superior segment of RLL, anterior and posterior basal segments of RLL There is another hypoenhancing nodule at anterobasal segment of RLL, measured 1.0x1.3 cm, possibly another tumour nodule or obstructive pneumonitis. Few tiny solid lung nodules at anterior and apicoposterior segment of RUL, up to 0.4 cm, indeterminate nodules. There is moderate right pleural effusion with circumferential nodular pleural thickening at right hemithorax, predominantly in the inferior aspect, probably representing pleural metastasis. Paraseptal emphysema at medial aspect of both apical lungs are seen. Centrilobular emphysema at LUL is detected. Multiple lymph nodes at prevascular, bilateral paratracheal, subaortic, right hilar, right interlobar and anterior superior diaphragmatic nodes, up to 1.1 cm in short axis diameter at right hilar and right interlobar nodes No cardiomegaly is detected. There is' no pericardial effusion. Osteoporotic fracture of T8 is noted. Osteopenia and degenerative change of spine is seen. Few tiny right thyroid nodules are noted. Liver appears normal size an hepatic segment IVa is noted. Multiple small gallstones, up to 0.5 cm,without evidence of acute cholecystitis. There is no CBD or IHD dilatation. Several cortical cysts at both kidneys, up to 1.5 cm at mid pole of right kidney. Pancreas, spleen and bilateral adrenal glands are unremarkable Stomach and included bowel are unremarkable No significant enlarged paraaortic node. There is no ascites. Osteopenia and degenerative change of spine is seen.

  IMPRESSION - A 4.8x2.0x5.0- cm hypoenhancing mass involving right bronchus intermedius contiguous with subcarinal node.Suggestive of lung malignancy.Moderate right pleural effusion with circumferential pleural thickening,representing pleural metastasis. Another hypoenhancing nodule at anterobasal segment of RLL, 1.0x1.3 cm in size, possibly another tumour nodule or obstructive pneumonitis - Two tiny solid lung nodules apicoposterior segment of RUL, up to 0.4 cm, indeterminate nodules. -Multiple mediastinal nodes at prevascular, bilateral paratracheal, subaortic, right hilar, right interlobar and anterior superior diaphragmatic nodes, up to 1.1 cm at right hilar and right interlobar nodes. Multiple small gallstones, up to 0.5 cm. No evidence of liver metastasis.

   

  สวัสดีค่ะ คุณ A.khwan,

                      จากผลเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนปอดและช่องท้องด้านบน 

                       - พบก้อนในปอดข้างขวา บริเวณหลอดลมข้างขวา ขนาด 4.8 x 2.0 x 5.o เซนติเมตร บริเวณที่ติดกับก้อนมีต่อมน้ำเหลืองโต ซึ่งก้อนดังกล่าวน่าจะเป็นก้อนมะเร็ง

                      - มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด และเยื่อหุ้มปอดมีการหนาตัว น่าจะเป็นมะเร็งที่แพร่กระจายไปที่เยื่อหุ้มปอด 

                      - พบก้อนอีกก้อนในปอดข้างขวา บริเวณด้านล่างของปอด ขนาด 1.3 x 1.1 เซนติเมตร อาจเป็นก้อนมะเร็งอีกก้อน หรือเป็นส่วนของปอดที่อักเสบก็ได้ 

                     - พบก้อนขนาดเล็กที่ปอดข้างขวาจำนวนหลายๆ อัน  บริเวณส่วนบนของปอด ขนาดใหญ่สุดคือ 0.4 เซนติเมตร ไม่แน่ชัดว่าเป็นก้อนอะไร

                     - พบต่อมน้ำเหลืองในช่องทรวงอกหลายอัน ขนาดใหญ่สุดคือ 1.1 เซนติเมตร

                     - พบนิ่วในถุงน้ำดีหลายอัน ขนาดใหญ่สุด 0.5 เซนติเมตร 

                     - ตับมีขนาดปกติดี ท่อน้ำดีในตับปกติดี และไม่พบมะเร็งกระจายไปที่ตับ 

                     - หัวใจมีขนาดไม่โต ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ

                     - กระดูกสันหลังส่วนอก ส่วนข้อที่ 8 มีภาวะพรุนและมีการหัก

                      - กระดูกสันหลังทั้งหมดมีการบางลง และมีการเสื่อม

                      - ที่ต่อมไทรอยด์ข้างขวามีก้อนขนาดเล็กๆ  2-3 วัน

                     -  พบซีสต์หลายอันที่ไตทั้ง 2 ข้าง ขนาดใหญ่สุด 1.5 เซนติเมตร

                     - ตับอ่อน ม้าม ต่อมหมวกไต ปกติดี

                     - กระเพาะอาหาร ลำไส้ ปกติดี

                     - ไม่มีน้ำในช่องท้อง 

                     จากผลทั้งหมด น่าจะเป็นมะเร็งของปอด ซึ่งควรต้องมีการยืนยันการวินิจฉัยต่อไป เช่น การเจาะน้ำในปอดไปตรวจหาเซลล์มะเร็ง การตัดชิ้นเนื้อในปอดไปตรวจ เป็นต้น แนะนำควรปรึกษากับแพทย์ที่รักษาค่ะ