ถามแพทย์

 • เป็นคนชอบนับการกระทำตัวเองเสมอ จนบางครั้งหงุดหงิด ไม่มีสมาธิ เป็นอาการอะไร ควรแก้ไขอย่างไร

 •  Phutawan Kulnara
  สมาชิก
  ผมชอบนับทำอะไรให้เท่ากันเสมอบางทีหงุดหงิดทำให้ไม่มีสามธิ เพราะขนาดหายใจยังนับแก้ไงดี
  Phutawan Kulnara  Phutawan Kulnara
  สมาชิก
  มันมำให้อึดอัด รู้สึกไม่ดีอ่ะครับ
  Phutawan Kulnara  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Phutawan Kulnara

  จากอาการดังกล่าวมานั้น อาจจะยังบอกไม่ได้แน่ชัดถึงการวินิจฉัย แต่การย้ำคิดย้ำทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปมาตลอด หยุดไม่ได้ ควบคุมตนเองไม่ได้นั้น อาจจะเป็นอาการหนึ่งของภาวะการย้ำคิดย้ำทำ

  โรคย้ำคิดย้ำทำนั้นเป็นอาการทางจิตชนิดหนึ่ง ที่ทำให้ผู้ป่วยอาจมีรูปแบบความคิดหรือความกลัวที่ไม่สมเหตุสมผลจนนำไปสู่การทำพฤติกรรมบางอย่างซ้ำไปซ้ำมา เช่น คิดว่ามือสกปรกตลอดเวลาจึงต้องล้างมือบ่อยๆ คิดว่าลืมปิดประตูบ้านหรือเตาแก๊สจึงต้องคอยตรวจตราจนไปทำงานสาย หรือคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ้ำไปมามากผิดปกติเป็นต้น 

  สาเหตุอื่นๆเช่นเป็นพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด หรือเป็นความผิดปกติทางบุคลิกภาพชนิดหนึ่ง

  แนะนำการควบคุมตั้งสติ ให้รู้ว่าไม่มีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้น แต่หากอาการยังไม่ดีขึ้น ควรไปพบจิตแพทย์เพื่อประเมินสุขภาพจิต ให้ได้การวินิจฉัยที่แน่ชัดต่อไป