ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาเยอะมาก นานด้วย และมีกะปริดกระปรอยค่ะ แล้วมีกลิ่นแปลกๆ

 •  Vanidawan Mali
  สมาชิก
  ปกติเป็นคนที่มีประจำเดือนมาไม่ปกติอยู่แล้วคะ หลายเดือนมาทีก่อนน่านี้มีอะไรกับแฟนค่ะแล้วไม่ได้ป้องกันคะประมาณ1อาทิตย์ประจำเดือนมาเยอะมากนานด้วยพอจะหยุดก็ยังมีไหลกระปริปกระปอยค่ะ และมีออกมากเยอะแต่เป็นสีดำค่ะเหมือนเป็นสีแปลกๆสีน้ำตาลติดออกมาด้วยแล้วมีกลิ่นแปลกๆค่ะ
  Vanidawan Mali  Vanidawan Mali
  สมาชิก
  และมีอาการเจ็บนมคัดนมคลื่นไส้ เวียนหัวบ่อยๆ ไว้ต่อกลิ่นมากๆเลยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Vanidawan Mali,

                    หากมีเลือดประจำเดือนออกมาปริมาณมาก และมานานเกิน 7 วัน ก็จะถือเป็นประจำเดือนที่ผิดปกติ โดยอาจเกิดจากสาเหตุ เช่น

                    1. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น โดยจะมีอาการขาดประจำเดือนมาก่อน และมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                     2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                     3. มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                     4. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น

                     5. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น

                      หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ และเลือดยังคงออกกะปริดกะปรอยมาอีกเรื่อยๆ ไม่หายไป แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาค่ะ