ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ใส่ถุงยางไว้ตลอด ตรวจการตั้งครรภ์หลายครั้งขึ้นขีดเดียว แบบนี้ท้องไหม

 •  aekkn
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์วันที่5พค 64มีการป้องกันโดยการใส่ถุงยางวันที่7พค 64มีเพศสัมพันธ์อีกป้องกันโดยการใส่ถุงยางและกินยาคุมฉุกเฉินร่วมด้วยพอมาวันที่18-20พค.64ประจำเดือนมาปกติตามที่เคยมาตรงตามรอบเดือนที่ควรมาตรวจปัสสาวะก็ขึ้น1ขีดพอมาวันที่2มิ.ถุตรวจอีกขึ้น1ขีดวันที่3มิ.ถุตรวจ2ครั้งครั้งแรก2ขีด(ซื้อที่ตรวจมานานแล้วตั้งแต่5เมษาและเก็บไว้ที่อุณหภูมิร้อน)ครั้ง2ขึ้น1ขีด พอมาวันนี้วันที่4มิ.ถุตรวจอีกใช้การตรวจแบบจุ่ม2ยี่ห้อขึ้น1ขีดทั้งสองยี่ห้อเมื่อเช้าวันที่5มิ.ถุตรวจอีกครั้งก็ขึ้น1ขีดแบบนี้ท้องหรือไม่ท้องครับเครียดมาก ตรวจปัสสาวะมาประมาณ6-7ครั้งขึ้น2ขีดอยู่1ครั้งนอกนั้นขึ้น1ทั้งหมดครับ
  aekkn  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณaekkn

  การมีเพศสัมพันธ์ถ้าได้ใส่ถุงยางอนามัยป้องกันเอาไว้ตลอดทุกครั้ง ถุงไม่ขาดไม่รั่ว โอกาสตั้งครรภ์มีได้น้อยกว่า 1-2%

  จริงๆแล้วถ้าใส่ถุงยางอนามัยไว้ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยาคุมฉุกเฉินตามเข้าไปอีก เพราะอาจจะลดโอกาสการตั้งครรภ์ลงไปได้อีกไม่มากนัก แต่อาจเพิ่มโอกาสเกิดผลข้างเคียงเช่นเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนไปได้

  จากที่กล่าวมา สามารถยืนยันการตั้งครรภ์ได้ด้วยชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะที่ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิค่ะ หากให้ผลลบคือขึ้น 1 ขีด แต่ประจำเดือนไม่มาตรงตามรอบเดือนหรือมาช้าเกิน 35 วันจากรอบก่อนไปแล้ว ควรไปยืนยันผลที่รพอีกครั้ง