ถามแพทย์

  • ประจำเดือนล่าสุด 1 ธ.ค.ตอนนี้ยังไม่มา ตรวจแล้วไม่ท้อง ท้องไหม

  •  Ttuio
    สมาชิก
    เป็นประจำเดือนวันแรกครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 64 พอถึงกำหนดประจำเดือนยังไม่มา เลยตัดสินใจตรวจครรภ์ด้วยชุดตรวจความไวสูงเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 64 ผลออกมาเป็นลบ จนตอนนี้วันที่ 8 ม.ค. ประจำเดือนก็ยังไม่มาอยู่ดี แบบนี้คือท้องมั้ยคะ หรือประจำเดือนเลื่อน จำเป็นต้องตรวจครรภ์ซ้ำไหมคะ และควรตรวจอีกทีวันไหน

    สวัสดีค่ะ คุณ Ttuio,

                         หากประจำเดือนยังไม่มา และได้ตรวจหาการตั้งครรภ์แล้วไม่พบ ก็สดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น แต่หากยังไม่ถึง 2 สัปดาห์นับจากที่ได้มีเพศสัมพันธ์ไป ก็อาจต้องตรวจซ้ำหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ครบ 2 สัปดาห์แล้ว หากยังตรวจไม่พบ การที่ประจำเดือนยังไม่มา ก็จะเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป พักผ่อนน้อย อดนอน นอนดึก อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นต้น ซึ่งก็ควรรอประจำเดือนต่อไปก่อน ประจำเดือนก็น่าจะมาในที่สุดค่ะ