ถามแพทย์

 • แน่นหน้าอก หายใจเหนื่อย เมื่อยตัว เจ็บร้าวตรงชายโครงสองข้าง เจ็บคอและมีไข้

 •  Worakamol Bow
  สมาชิก

  แน่นหน้าอก  หายใจเหนื่อย เมื่อยตัว เจ็บร้าวตรงชายโครงสองข้าง  เจ็บคอและมีไข้

  สวัสดีค่ะ คุณ Worakamol Bow,

                      อาการมีไข้ เจ็บคอ แน่นหน้าอก หายใจเหนื่อย ปวดเมื่อยตัว เจ็บซี่โครง อาจเป็น

                     1. ติดเชื้อโควิด 19  

                     2.ไข้หวัดธรรมดา แต่น่าจะมีน้ำมูก คัดจมูก ไอ จาม ร่วมด้วย และไม่น่าทำให้มีอาการแน่นหน้าอก หายใจเหนื่อย

                     3.ไข้หวัดใหญ่ แต่มักมีน้ำมูก คัดจามไอจาม ร่วมด้วยเช่นกัน 

                     4. คอหอยหรือทอนซิลอักเสบ จะมีไข้สูง เจ็บคอมาก กลืนได้ลำบาก คอแดง หรือทอนซิลบวมโตแดง มีจุดหนองที่ทอนซิล แต่มักไม่ได้ทำให้หายใจเหนื่อยและแน่นหน้าอกค่ะ 

                     5. หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน แต่ส่วนใหญ่จะมีอาการของไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่นำมาก่อน และต่อเนื่องด้วยอาการไอมาก ไอบ่อย มีเสมหะมาก อาจมีหอบเหนื่อย หายใจลำบากได้

                     6. ปอดบวม หรือปอดอักเสบจากการติดเชื้อ มักมีไข้สูง ไอมาก มีเสมหะมาก หอบเหนื่อย หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก 

                    ในเบื้องต้น แนะนำควรตรวจหาการติดเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจด้วยตนเองก่อน (ATK) หากตรวจพบ ควรรีบไปรับการรักษายังโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิค่ะ และควรแยกตัวจากผู้อื่น หยุดการไปทำงานก่อน

                    แต่หากตรวจไม่พบ และอาการเพิ่งเป็นมาไม่กี่วัน ไข้ไม่สูง อาจดูแลรักษาตนเองไปก่อน  ได้แก่ การดื่มน้ำเปล่ามากๆ งดน้ำเย็น พักผ่อนเยอะๆ ทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะผักและผลไม้ งดสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการโดนลม โดนฝน และการอยู่ในที่ที่อากาศเย็น ทานยาบรรเทาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ แก้ปวดได้แก่ พาราเซตามอล ไอบูโพรเฟน เป็นต้น

                     แต่หากเป็นมาเกิน 3 วันแล้ว หรือมีไข้สูง เจ็บคอมาก แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะ