ถามแพทย์

  • แท้งสมบูรณ์ได้ 25 วัน มีเพศสัมพันธ์ แต่กินยาคุมมาถึงแถวที่ 2 แล้ว จะท้องไหม

  • แท้งสมบูรณ์ได้25วันแล้วค่ะมีอะไรกับแฟนแบบหลั่งในแต่กินยาคุมชนิด28เม็ดกินได้ถึงแถวที่2แล้วประจำเดือนยังไม่มามีโอกาสท้องได้ไหมค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ เตย'อ้ะ จึ้กกก.

                         หลังจากเกิดการแท้งสมบูรณ์ หากมีเพศสัมพันธ์ จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้เร็วภายในประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนั้น จึงมีคำแนะนำให้งดการมีเพศสัมพันธ์ไอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่อาจเกิดขึ้น และความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในมดูก

                         ดังนั้น หากแท้งไป 25 วัน แล้วมีเพศสัมพันธ์ ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ อย่างไรก็ตาม หากได้เริ่มทานยาคุมกำเนิดไปแล้ว โดยทานมาเกิน 7 เม็ดแล้วก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ ยาคุมก็ออกฤทธิ์จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ค่ะ โดยโอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะมีน้อยกว่า 1% 

                          ส่วนประจำเดือนนั้น ก็จะยังไม่มา จนกว่าจะทานยาคุมจนถึงเม็ดที่ 23-26 ค่ะ แต่หากทานครบ 28 เม็ด แล้วไม่มีประจำเดือนมา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ ทั้งนี้ หลังการแท้ง ควรงดการตั้งครรภ์ใหม่ไปอย่างน้อย 3-6 เดือนค่ะ