ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมกำเนิดอยู่ แต่รู้สึกเหมือนมีการเต้นของหัวใจเด็ก คืออะไร ตรวจแล้วไม่ท้อง

 •  Jintana Srinanon
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ คือตอนนี้หนูฉีดยาคุมอยู่ค่ะ แล้วเหมือนการเต้นของหัวใจเด็กอยู่ท้องน้อยเราค่ะ แต่ตรวจแล้วไม่ได้ท้อง แล้วเป็นอะไรค่ะ เป็นโรคอะไรหรือมีก้อนเนื้อ ?

  สวัสดีค่ะ คุณ Jintana Srinanon,

                       หากได้เริ่มฉีดยาคุมกำเนิดภายใน 1-5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาฉีดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที และหากได้ไปฉีดตามกำหนดนัดต่อเนื่อง ยาฉีดก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% หรือมีโอกาสตั้งครรภ์เพียง 0.2% นอกจากนี้ หากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์แล้ว ไม่พบการตั้งครรภ์ ก็แสดงว่าไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นแต่อย่างใด

                        ส่วนการที่รู้สึกเหมือนมีอะไรเต้นในท้อง ก็คือการเต้นของหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนช่องท้อง (abdominal aorta) ตามจังหวะการเต้นของหัวใจ ไม่ได้ผิดปกติอะไร ซึ่งหากเป็นคนผอม ผนังหน้าท้องบาง ก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นค่ะ ส่วนก้อนเนื้อต่างๆ ในช่องท้อง มักไม่ได้เต้นตามจังหวะหัวใจ และจะมีอาการคือคลำได้ก้อนในท้อง ร่วมกับอาการอื่นๆ อีก เช่น ปวดท้อง การถ่ายอุจจาระผิดปกติไปประจำเดือนผิดปกติ  มีเลือดออกจากช่องคลอด เป็นต้น