ถามแพทย์

 • ถ้าแกะผงแคปซูลของฟ้าทะลายโจร แล้วมาละลายนํ้ากิน แทนการกินทั้งแคปซูลได้ไหม

 •  KP336
  สมาชิก
  คนที่บ้านเวลาเจ็บคอหรือคันคอ จะชอบเอายาแคปซูลเม็ดฟ้าทะลายโจรมาแกะ แล้วเอาผงไปละลายนํ้าดื่ม เขาเชื่อว่าทําแบบนี้อาการจะหายไวและรักษาตรงจุดมากกว่ากินทั้งแคปซูล การกินยาแบบนี้สามารถทําได้ไหมครับ
  KP336  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ KP336

  ฟ้าทะลายโจรคือพืชสมุนไพรท้องถิ่น ในประเทศไทยนิยมนำส่วนของใบและลำต้นใต้ดินมาทำเป็นยารักษาโรค โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ปัจจุบันได้มีการบรรจุฟ้าทะลายโจรอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (บัญชียาจากสมุนไพร) ของกระทรวงสาธารณสุข ในหมวดหมู่ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ

  ยาฟ้าทะลายโจรที่มีจำหน่ายในประเทศไทย มี 2 รูปแบบได้แก่รูปแบบผงยา ซึ่งผงยาจะเตรียมจากส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจร หรือรูปแบบสารสกัด โดยทั้ง 2 รูปแบบ จะพบได้ในลักษณะของยาแคปซูลหรือยาเม็ด

  ซึ่งสามารถที่จะรับประทานยาในรูปแบบแคปซูลหรือยาเม็ดได้ แต่ไม่แนะนำให้แกะผงจากในแคลปซูลออกมาละลายกินเองโดยตรง และการใช้ยาชนิดนี้ยังมีข้อระวังในผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆ ไม่ควรจะใช้เองเป็นเวลานานๆโดยไมได้ปรึกษาแพทย์