ถามแพทย์

 • เอ็นนิ้วชี้ขาด ผ่าตัดนิ้วมา ตอนนี้ถอดเฝือกแล้วแต่งอนิ้วไม่ได้ครับ ควรทำอย่างไร

 •  beem10142
  สมาชิก

  ตามหัวข้อเลยครับตอนนิ้วแผลหายสนิทแล้วหลังถอดเฝือก แต่ยังงอนิ้วไม่ได้ งอได้นิดหน่อยมีอาการปวด บริเวณแผลที่เอ็นขาด มีอาการบวมเวลางอ ผมควรต้องทำยังไงหรอครับ ควรแช่น้ำร้อน ฝึกงอไปเรื่อยหรือให้นิ้วพักก่อน 

  beem10142  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ beem10142

   

  เส้นเอ็น จัดเป็นส่วนหนึ่งของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ ทำหน้าที่ในการช่วยให้กล้ามเนื้อขยับได้อย่างเป็นปกติ สาเหตุที่เอ็นอักเสบหรือทำให้เอ็นฉีกขาดมักเกิดจากการได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งซ้ำๆ จนทำให้มีอาการปวดหรือเจ็บรอบๆ ข้อต่อ หรือได้รับบาดเจ็บรุนแรงทีเดียวจนเกิดการฉีกขาด

   

  การรักษาถ้าเป็นมาก อาจจะต้องผ่าตัดซ่อมแซม ซึ่งหลังทำการผ่าตัดซ่อมแซมมาแล้วนั้น อาจจะทำให้เนื้อเยื่อรอบๆบวม ขยับได้ไม่เต็มที่ ควรใส่เฝือกตามที่แพทย์แนะนำ และเมื่อแพทย์อนุญาตให้ถอดเฝือกแล้ว ต้องทำกายภาพบำบัด ค่อยๆเริ่มขยับเท่าที่ทำได้ เพราะการที่เส้นเอ็นหรือเนื้อเยื่อรอบๆได้รับบาดเจ็บไม่ได้ขยับนานๆอาจจะทำให้ปวด บวมได้อยู่ในช่วงแรกๆอาจจะประมาณไม่กี่สัปดาห์ถึงเป็นเดือนได้ขึ้นกับบุคคล และให้ค่อยๆเริ่มทำกายภาพเท่าที่ทำไหว ถ้าเจ็บมากให้หยุดทำ กินยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบตามที่แพทย์จ่ายมาได้ ประคบอุ่นทุกวันไปก่อนในช่วงนี้ และกลับไปพบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามอาการต่อเนื่อง

  beem10142  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ beem10142

   

  เส้นเอ็น จัดเป็นส่วนหนึ่งของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ ทำหน้าที่ในการช่วยให้กล้ามเนื้อขยับได้อย่างเป็นปกติ สาเหตุที่เอ็นอักเสบหรือทำให้เอ็นฉีกขาดมักเกิดจากการได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งซ้ำๆ จนทำให้มีอาการปวดหรือเจ็บรอบๆ ข้อต่อ หรือได้รับบาดเจ็บรุนแรงทีเดียวจนเกิดการฉีกขาด

   

  การรักษาถ้าเป็นมาก อาจจะต้องผ่าตัดซ่อมแซม ซึ่งหลังทำการผ่าตัดซ่อมแซมมาแล้วนั้น อาจจะทำให้เนื้อเยื่อรอบๆบวม ขยับได้ไม่เต็มที่ ควรใส่เฝือกตามที่แพทย์แนะนำ และเมื่อแพทย์อนุญาตให้ถอดเฝือกแล้ว ต้องทำกายภาพบำบัด ค่อยๆเริ่มขยับเท่าที่ทำได้ เพราะการที่เส้นเอ็นหรือเนื้อเยื่อรอบๆได้รับบาดเจ็บไม่ได้ขยับนานๆอาจจะทำให้ปวด บวมได้อยู่ในช่วงแรกๆอาจจะประมาณไม่กี่สัปดาห์ถึงเป็นเดือนได้ขึ้นกับบุคคล และให้ค่อยๆเริ่มทำกายภาพเท่าที่ทำไหว ถ้าเจ็บมากให้หยุดทำ กินยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบตามที่แพทย์จ่ายมาได้ ประคบอุ่นทุกวันไปก่อนในช่วงนี้ และกลับไปพบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามอาการต่อเนื่อง

   

  beem10142  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ beem10142

   

  เส้นเอ็น จัดเป็นส่วนหนึ่งของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ ทำหน้าที่ในการช่วยให้กล้ามเนื้อขยับได้อย่างเป็นปกติ สาเหตุที่เอ็นอักเสบหรือทำให้เอ็นฉีกขาดมักเกิดจากการได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งซ้ำๆ จนทำให้มีอาการปวดหรือเจ็บรอบๆ ข้อต่อ หรือได้รับบาดเจ็บรุนแรงทีเดียวจนเกิดการฉีกขาด

   

  การรักษาถ้าเป็นมาก อาจจะต้องผ่าตัดซ่อมแซม ซึ่งหลังทำการผ่าตัดซ่อมแซมมาแล้วนั้น อาจจะทำให้เนื้อเยื่อรอบๆบวม ขยับได้ไม่เต็มที่ ควรใส่เฝือกตามที่แพทย์แนะนำ และเมื่อแพทย์อนุญาตให้ถอดเฝือกแล้ว ต้องทำกายภาพบำบัด ค่อยๆเริ่มขยับเท่าที่ทำได้ เพราะการที่เส้นเอ็นหรือเนื้อเยื่อรอบๆได้รับบาดเจ็บไม่ได้ขยับนานๆอาจจะทำให้ปวด บวมได้อยู่ในช่วงแรกๆอาจจะประมาณไม่กี่สัปดาห์ถึงเป็นเดือนได้ขึ้นกับบุคคล และให้ค่อยๆเริ่มทำกายภาพเท่าที่ทำไหว ถ้าเจ็บมากให้หยุดทำ กินยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบตามที่แพทย์จ่ายมาได้ ประคบอุ่นทุกวันไปก่อนในช่วงนี้ และกลับไปพบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามอาการต่อเนื่อง