ถามแพทย์

 • เอามือไปจับแผลหมาแล้วไม่ได้ล้างมือ แล้วมากินข้าวจะเป็นอะไรไหม

 • เอามือไปจับแผลหมาที่พึ่งโดนหมาอีกตัวกัด (แต่หมาไม่มีเลือด) แล้วลืมล้างมือมาหยิบกับข้าวใส่จานแล้วกินจะเป็นไรไหม แล้วไปอาบน้ำต่อแต่ที่เท้ามีแผลจะเป็นไรไหม
  สาวิตรี พุกเจริญ  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ สาวิตรี พุกเจริญ

  ในที่นี้น่าจะหมายถึงโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคไวรัสที่มักจะติดต่อมาจากการสัมผัสสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นแบบเสี่ยงเช่น ถูกกัดหรือข่วนโดยตรง หรือแผลของเราไปโดนสารคัดหลั่งของสัตว์ที่มีเชื้อ หรือการกินเนื้อสัตว์ดิบ เป็นต้น

  ดังนั้นจากเหตุการณ์ที่กล่าวมา มีโอกาสรับเชื้อน้อย เพราะมือไปจับแผลที่ไม่มีเลือดไหลชัดเจน และเอามาหยิบกับข้าว แล้วก็กินเข้าไปอีกที ซึ่งถือว่าหลายทอดมาก หากมีเชื้อก็ไม่น่าผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะ

  แนะนำการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ดังกล่าวไป สารคัดหลั่งของสัตว์ที่เสี่ยงมากคือน้ำลาย หากน้ำลายมาโดนแผลเปิดเราโดยตรงหรือสัตว์มาเลียตา เลียปากโดยตรง อันนี้คือเสี่ยงค่ะ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าต่อไป