ถามแพทย์

  • เอาที่ตรวจครรภ์จุ่มน้ำเปล่า จะได้ผลอย่างไร

  • หมอค่ะ ถ้าเราเอาที่ตรวจครรภ์จุ่มน้ำำเปล่า มันจะขึ้นสีแดง ไปทางตัว C หรือ ตัว T ค่ะ #รบกวนคุณหมอหน่อยนะค่ะ

    สวัสดีครับ คุณ เดอุส ดราก้อน

    ตามทฤษฎี ถ้าจุ่มสารน้ำที่ไม่มีฮอร์โมนเอชซีจี (ที่พบในการตั้งครรภ์) ผลคือ จะขึ้นขีดเดียวที่แถบตัว C (control) ซึ่งจุดนี้ต้องขึ้นเสมอครับ  ถ้าขึ้นสองขีด ถึงจะเรียกว่าผลบวก หรือมีการตั้งครรภ์

    อย่างไรก็ดี ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อการตรวจปัสสาวะเท่านั้นจะดีกว่าครับ มิฉะนั้น จะเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์แบบไม่คุ้มค่าครับ