ถามแพทย์

  • เอชไอวีระยะแรก

  •  Wachit
    สมาชิก
    พึ่งเคยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกครับ แล้วมีอาการไข้กับผื่นขึ้นภายในไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ครับ อยากทราบว่าถ้าติดเชื้อเอชไอวี แล้วอาการระยะแรกออกไว จำเป็นมั้ยครับที่ว่ายิ่งอาการออกไว อาการจะต้องเป็นเยอะกว่าคนที่มีอาการช้ากว่า