ถามแพทย์

 • เหยียบรากไม้ มีแผลถลอกแต่ไม่ได้มีการทะลุ ทำความสะอาดไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก เนื่องจากเคยฉีดแล้วตอนเด็ก

 • เหยียบรากไม้ ในป่า และไม้ได้แทงเท้า มีแผลถลอกเลือดออกเล็กน้อย ล้างน้ำสะอาดเฉยๆ วะนต่อมา ไปหาหมอ หมอบอกไม่ต้องฉีดวัคซีนบาดทะยักก็ได้ เพราะเด็กๆเคยได้รับแล้ว เหยียบได้ 4 วันแล้ว วันที่ 5 มีอาการเจ็บกรามเล็กน้อย กังวลว่าจะเป็นโรคบาดทะยักคะ ควรรีบพบแพทย์ไหมคะ หากอาการเจ็บกรามยังไม่หายไป

   สวัสดีคะคุณ วาสนา ใจเที่ยงธรรม

  บาดทะยักเป็นการติดเชื้อ Clostridium tetan ซึ่งเชื้อมักจะเจอในดินค่ะ แผลส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาคือ แผลที่ถูกตะปูตำ หรือ แผลเล็กแต่ลึกเนื่องจาก เชื้อจะเจริญเต็บโตแบบไม่ใช้ออกซิเจนค่ะ 

  การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักในวัยเด็กถ้าฉีกครบสามารถคุุ้มครองได้ สิบปีค่ะ ดังนั้นส่วนใหญ่ต้องฉีดอีกครั้ง เมื่ออายุประมาณสิบเก้าปีค่ะ

  ซึ่งก่อนอื่นต้องทำความสะอาดแผล

  กินยาแก้ปวด

  กินยาฆ่าเชื้อ

  และอาจจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักตามที่แจ้งไว้ค่ะ ถ้าอายุเกิน สิบเก้าปี แนะนำฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก กระตุ้น หนึ่งเข็มค่ะ 

  และถ้าแผลแย่มากอาจจะมีความจำเป็นต้องฉีด ท๊อกซอยด์ ด้วยค่ะ